Energetski certifikat, energetska učinkovitost i energetsko certificiranje zgrada i stanova 


Energetski certifikat, učinkovitost i certificiranje zgrada

Hrvatski sabor je 2008. godine donio Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, koji je do 2014. godine doživio nekoliko izmjena i dopuna, a kojim se uređuju pojmovi kao što su energetski certifikat, energetska učinkovitost i energetsko certificiranje zgrada i stanova. Uz to je doneseno još niz uredbi, pravilnika, tehničkih propisa i ostalih podzakonskih akata, od koji je možda najznačajniji Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Energetska učinkovitost je odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan pravilnikom donesenim na temelju Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski pregled je sustavni postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energetskim svojstvima zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih građevina, privatnih ili javnih usluga, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba.

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u kWh po kvadratnom metru korisne površine zgrade. Energetski razredi variraju od A+ do G.

Izvješće o energetskom pregledu je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procjene i prijedloge iz Pravilnika o energetskom certificiranju, te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina

Više o energetskom certifikatu, energetskoj učinkovitosti i energetskom certificiranju zgrada...

Usluge energetskog certificiranja

  • Energetsko certificiranje zgrada do 400 m2 (zgrade s jednostavnim složenim tehničkim sustavom).
  • Energetsko certificiranje zgrada preko 400 m2 (zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom).
  • Energetsko certificiranje stanova (samostalnih uporabnih cjelina)

Energetski pregled i energetsko certificiranje provodimo na području cijele Hrvatske, a cijena ovisi o udaljenosti od našeg sjedišta.

Više o uslugama energetskog certificiranja...

Cijena energetskog certifikata

Cijenu energetskog certifikata određuju tvrtke i pojedinci ovlašteni za izdavanje energetskog certifikata, međutim najviša cijena energetskog certfikata je određena odlukom Ministarstva o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda .

Česta pitanja u vezi energetskog certifikata, energetskog certificiranja, energetskog pregleda i energetske učinkovitosti zgrada i stanova

Pročitajte najčešće postavljana pitanja od strane naših klijenata u vezi samog energetskog certifikata, cijeni energetskog certifikata, energetskom pregledu zgrade i stana i općenito o energetskom certificiranju i energetskoj učinkovitosti, te naše odgovore na njih.

Više o čestim pitanjima u vezi energetskog certifikata, energetskog certificiranja i energetske učinkovitosti..