Energetska obnova obiteljskih kuća 


Legalizacija objekata 2017.

Vlada RH donijela je, a Sabor ratificirao Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata 2017. VRHOVNI URED ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA brzo, efikasno i kvalitetno obavlja legalizacije svih vrsta objekata uz vrlo pristupačne cijene na području gotovo cijele Republike Hrvatske.

Vrhovni ured za legalizaciju objekata izrađuje projektnu i geodetsku dokumentaciju za legalizaciju bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata. Ne zovite sumnjive lokalne urede za legalizaciju s web stranicama na kojima nema navedenog niti jednog inženjera koji će Vam izraditi dokumentaciju i sa sumnjivim, nerealno niskim "navlakuša" cijenama legalizacije. Kontaktirajte s povjerenjem samo one inženjere koje smo ovlastili da nas zastupaju na području RH!

Više informacija o legalizaciji objekata 2017. pročitajte na: Legalizacije-objekata.com